Az ifjúságért, a jövőért Alapítvány honlapja

Oktatás, egészség- és környezetvédelem
Köszöntő
Aktuális események
Az Alapítvány bemutatása
Az Alapítvány célja
Az Alapítvány tevékenysége
Jelenünk és jövőnk
Környezetvédelmi és egészséges életmód program
Az Alapítvány gazdálkodása
Tanév közbeni oktatási-nevelési program
Kapcsolat
Rólunk megjelent riportok
Termékeink
Népegészségügyi program
Tények a környezetszennyezés ártalmairól
Konferencia 2006.okt.19.-20.
Konferencia 2009 március 20-22.
Támogatóink
Bannerek


Az Ifjúságért, a Jövőért Alapítvány szülői kezdeményezésre, 1999 novemberében alakult meg. A Fővárosi Bíróság a 7759. sorszám alatt jegyezte be, és közhasznú szervezetté minősítette.


Az iskolai nevelés és az oktatás, hatással van a társadalomra. Összefügg az állampolgári tudat és magatartás minőségével, az egyén életvezetésével, értékrendjével, szabadidős szokásaival.
Éppen ezért, még nagyobb súlyt kell fektetni a praktikus, mindennapi élethez nélkülözhetetlen tudnivalók felfedezésére, a tanulmányozva tanulásra, a közösségi magatartásra, a környezetvédelemre és az egészséges életmód megalapozására.
„Az iskola központi intézmény, egyre eredményesebb tevékenységéért mindenkinek össze kell fognia; a családoknak, a nevelőknek, a kulturális, polgári és vallási szervezeteknek, az államnak és az egész emberi közösségnek.” /a II. Vatikáni Zsinat tanítása 1962-1965/

Ma Magyarországon az oktatás és iskolai képzés igen nehéz helyzetben van. Egyrészt állandóan bővül az anyag, amit a fiataloknak meg kell tanulniuk, másrészt az iskolák, és a pedagógusok anyagi megbecsülése mélyponton van. Egyre több iskola küzd szakemberhiánnyal, ami az oktatás eredményességét, színvonalát rontja, melynek következménye, hogy egyre több gyermek önhibáján kívül lemarad a tanulásban, beilleszkedési-, személyiségi gondokkal küzd, magántanári segítségre szorul.
Ez a szülők számára igen nagy anyagi megterhelést jelent, ezért egyre több olyan gyermek van, akinek családja nehezen vagy egyáltalán nem tudja megfizetni a magánórákat, vagy intézetben él, és ez által hátrányba kerül.

E probléma enyhítésére, a társadalmi esélyegyenlőség megteremtése érdekében alakult meg —szülői kezdeményezéssel— Az ifjúságért, a jövőért Alapítvány. (1999. novemberében)


Honlapkészítés