Az ifjúságért, a jövőért Alapítvány honlapja

Oktatás, egészség- és környezetvédelem
Köszöntő
Aktuális események
Az Alapítvány bemutatása
Az Alapítvány célja
Az Alapítvány tevékenysége
Jelenünk és jövőnk
Környezetvédelmi és egészséges életmód program
Az Alapítvány gazdálkodása
Tanév közbeni oktatási-nevelési program
Kapcsolat
Rólunk megjelent riportok
Termékeink
Népegészségügyi program
Tények a környezetszennyezés ártalmairól
Konferencia 2006.okt.19.-20.
Konferencia 2009 március 20-22.
Támogatóink
BannerekAzoknak a gyermekeknek, fiataloknak a segítése, akik beilleszkedési, személyiségi, vagy tanulási gondokkal küzdenek. Hiszünk a gyerekek szellemi kapacitásában és kreativitásában, s ennek megfelelően terheljük őket. Minden gyermeket az őt megillető bánásmódban részesítünk. A segítségre szorulókat támogatjuk, a tehetségeseket szárnyalni hagyjuk. Mindegyikük fejleszthető, csak időt és módot kell adnunk nekik, hogy bizonyíthassák képességeiket. Ehhez nyújtanak segítséget szakképzett, gyermek centrikus pedagógusaink, akik lelkiismeretes, komoly pedagógiai munkát végeznek.

Alapvető célunk egy saját iskola létrehozása, ahol a gyermek a legfontosabb. Iskolai programunk azokra az értékekre és erkölcsi normákra épül, melyek nélkül elképzelhetetlen beilleszkedésünk a jövő évezred Európájába. Pedagógiai tevékenységünk középpontjába a személyközpontú nevelést állítjuk, amely az emberben rejlő lehetőségek kiteljesítésére törekszik. Legfontosabb feladatunk a személyiség sokoldalú fejlesztése, az emberi méltóság tisztelete, a másság elfogadása és az általános emberi értékek továbbadása. Elengedhetetlennek tartjuk az oktatás és a nevelés összhangját. Ugyanis: "Igen nagy a különbség az oktatás és a nevelés között. Az oktatás elsődlegesen csak ismeretek átadására, információk közlésére irányul. A nevelés viszont az egész embert igyekszik formálni. Nem csupán az értelmet alakítja, hanem a lelkiismeretet is. A növendékek megtanulják, hogyan kell különbséget tenniük igaz és hamis, jó és rossz között." /Szent-Györgyi Albert: Észrevételek a nevelésről. /

Alapítványunk a tanulókat a továbbtanulásra és az életre egyaránt felkészíti. Olyan közösséget törekszünk kialakítani, amely segíti az ismeretszerzést, valamint a társas kapcsolatok és az önismeret fejlődését. Biztonságot nyújtó, bizalomra épülő és tevékenységre ösztönző légkör megteremtésére igyekszünk, hogy a nevelődő, tanuló gyerekek önálló, kreatív, együttműködő és szabadon gondolkodó személyiségekké váljanak.

Számunkra igen fontos, hogy olyan légkört teremtsünk, ahol a gyermekek képesek örömteli tanulásra, ahol a szorongást az élvezetes ismeretszerzésváltja fel. Ahol mindenki jól érzi magát


Honlapkészítés