Az ifjúságért, a jövőért Alapítvány honlapja

Oktatás, egészség- és környezetvédelem
Köszöntő
Aktuális események
Az Alapítvány bemutatása
Az Alapítvány célja
Az Alapítvány tevékenysége
Jelenünk és jövőnk
Környezetvédelmi és egészséges életmód program
Az Alapítvány gazdálkodása
Tanév közbeni oktatási-nevelési program
Kapcsolat
Rólunk megjelent riportok
Termékeink
Népegészségügyi program
Tények a környezetszennyezés ártalmairól
Konferencia 2006.okt.19.-20.
Konferencia 2009 március 20-22.
Támogatóink
BannerekAhhoz, hogy céljainkat maradéktalanul meg tudjuk valósítani és a szülők, a gyerekek elvárásainak maradéktalanul eleget tudjunk tenni, egy olyan pedagógus csapatra van szükség, akik nyitottak, fogékonyak az újra, hajlandóak maguk is fejlődni, komoly szakmai kutatómunkát végeznek, akik számára nem követelmény, hanem belső igény a minőségi munka.
Ezért vált szükségessé a pedagógusok keresése. 2000. februárjától mintegy 150 személy adta le önéletrajzát, vagy jelentkezett személyesen tanárnak.
A válogatás első lépcsője egy személyes megbeszélés volt, ahol a jelöltek személyisége, érdeklődési köre, felkészültsége, pedagógiai szemlélete, indíttatása iránt érdeklődtünk. A leendő munkatársakkal szemben felállított követelményszint sokak számára magasnak, teljesíthetetlennek bizonyult, elképzeléseinkkel nem tudtak azonosulni.

Akik megfeleltek, azok számára a következő megmérettetés nyári táborunk volt Nagykovácsiban. A tábort azért szerveztük, mert a tanítványok és a szülők igényelték a nyári tanulást, de ezt helyszűke miatt a budapesti székhelyen megvalósítani már nem tudtuk.

A személyiség- és kreativitásfejlesztő, felzárkóztató, pótvizsgára felkészítő, iskolaváró tábor 2000. július 10.-től augusztus 14.-ig az FVM Mezőgazdasági Szakképző Intézetében működött.

Világossá vált számunkra, hogy diákjaink az egyéni és kiscsoportos tanulásra egyaránt igényt tartanak, mert így jobban ki tudnak bontakozni, sokkal eredményesebben, hatékonyabban lehet problémáikat orvosolni. Ennek tudatában 2000. ősztől rendszeres korrepetálási lehetőséget biztosítottunk az összes tantárgyból minden korosztály számára. Egyéni és kis létszámú érettségi és felvételi előkészítőt is indítottunk.

A felméréseknél, felkészítéseknél azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek tele vannak gátlásokkal, félelmekkel, az alapismereteik hiányosak, nem megfelelőek. Ezért elsődleges feladatunk, hogy gátlásaikat oldjuk, és sikerélményekhez juttassuk őket. Lényeges még az életkori sajátosságok figyelembevétele, a tantárgyak összehangolása, a tananyagok egymásra épülése, amely lehetővé teszi, hogy a diákok egységben lássák az ismereteket, és komplex formában tudják hasznosítani őket.


Honlapkészítés