Az ifjúságért, a jövőért Alapítvány honlapja

Oktatás, egészség- és környezetvédelem
Köszöntő
Aktuális események
Az Alapítvány bemutatása
Az Alapítvány célja
Az Alapítvány tevékenysége
Jelenünk és jövőnk
Környezetvédelmi és egészséges életmód program
Az Alapítvány gazdálkodása
Tanév közbeni oktatási-nevelési program
Kapcsolat
Rólunk megjelent riportok
Termékeink
Népegészségügyi program
Tények a környezetszennyezés ártalmairól
Konferencia 2006.okt.19.-20.
Konferencia 2009 március 20-22.
Támogatóink
Bannerek


„Mindannyiunknak van egy álma: egészségesen, testi és szellemi erőnk teljében minél hosszabb, sikeresebb életet éljünk le szeretteink, barátaink körében." /Mikola István/
Ha a Népegészségügyi Program üzenetét nem sikerül minél előbb eljuttatni a mai tanárokhoz, szülőkhöz, felelős döntéshozókhoz, akkor gyermekeinktől tagadjuk meg az egészséges életet adó környezethez való jogot. Így az álom csak álom marad.

"A mai helyzet legnagyobb vesztesei, károsultjai a gyermekek, unokák, kikre a kényelmes, önző szülők pusztulást hagynak örökségül…" / Moser Miklós: Körforgások a természetben és a társadalomban / Azok, akik jólétükben tönkretették jóllétüket. Azok, akik miatt ma civilizációs betegségekkel küzdenek az emberek.

A Magyar Püspöki Kar 2001. nov. 18.-ai körlevelének bevezető gondolata: „Szent Erzsébet ünnepén hagyományosan emberi életünk aktuális problémáira fordítjuk figyelmünket.
Idén nemcsak az elesett emberek, hátrányos helyzetben lévő embertársaink, a betegek oldaláról tesszük fel a kérdést, hogy mit kell tennünk a helyzetük javítására, milyen segítséget tudunk most felajánlani nekik, hanem egy kissé messzebbre tekintünk előre. Próbáljuk feltenni a sokkal átfogóbb kérdést, hogy mit tehetünk mi, hívő emberek azért, hogy megelőzhessük ezeket a bajokat és egészségesebb életet éljenek honfitársaink.”


El kell jutnunk oda, hogy ne a környezeti ártalmak miatt valamilyen fogyatékkal, vagy betegséggel született gyermekek javára gyűjtsünk, hanem most tegyünk meg mindent a születendő gyermekek egészsége érdekében. Már most teremtsük meg a felnövekvő generáció számára az egészséges fejlődés feltételeit a fogantatástól a felnőtt korig, mert az egészség pénzzel nem pótolható. Fontos, hogy e cél elérése érdekében az emberek felelősségérzetét fokozzuk, a közvéleményt megnyerjük. Ezért fontosnak tartjuk, hogy mind a gyermekek, mind a felnőttek megtanulják:
- hogyan tudnak egészségesen élni,
- hogyan tudnak a környezetet kímélő módon élni,
- hogyan tudják az egészségükre ártalmas környezeti hatásokat csökkenteni,
- hogy a korlátlan növekedés nem az emberiség jólétéhez, hanem a környezetünk teljes pusztulásához vezet.

„El kell érni, hogy a lakosság meghatározó többsége számára az egyik legfőbb emberi érték az egészség legyen, és az egészsége megőrzéséért kész is legyen tenni.”
Tenni, pedig csak akkor tud, ha ismeri az egészségét- és környezetét károsító hatásokat (levegő-, víz-, talajszennyezés, gépek, monitorok, mobiltelefonok), és tudja, hogy ezeket mivel csökkentheti, vagy szüntetheti meg. Ismeri az egészséges környezet kialakításához szükséges eszközöket.

Éppen ezért az első, és legfontosabb feladatunk, a tudatformálás, „ami nagyon nehéz feladat, mert tudjuk, hogy mélyen megrögzött szokások alakultak ki az emberekben. "(Dr. Lun Katalin)

A tudatformálásban elengedhetetlennek tartjuk olyan termékek bemutatását, melyek használatával kíméljük, védjük környezetünket és egészségünket, csökkentjük a jelenlegi környezeti ártalmak hatását.
Hiszen ha ezt nem tesszük, akkor hasonlít a program az olyan orvosképzésre, ahol a betegségeket megtanítják, de a kezelésükhöz szükséges gyógyszereket, eszközöket nem.

Tudomásul kell vennünk, hogy:
- A környezetvédelem nem magánügy
- A környezetvédelem közügy.
- A környezetvédelmet nem lehet csak jogi szabályzásokkal működtetni
- A környezetvédelem a FEJÜNKBEN, az OTTHONUNKBAN KEZDŐDIK.
- A környezetvédelem nem pénz, hanem INTELLIGENCIA és LELKIISMERET kérdése.

A mi felelősségünk, hogy eljuttatjuk-e a társadalmunkat egy olyan átmeneti állapotba, ami hasonlít a nyúlketrechez: "Ennivaló még lesz, de sétálni már nem lesz hol. Meghódítottuk a levegőt, de beszívni már nem tudjuk." /Jólléttan- A környezetbarát jó közérzet alapjai. Környezetvédelmi Minisztérium 1999 /

A kérdés: Mi felnőttek mit választunk? Elfogadjuk-e az elővigyázatosság elvét, miszerint "súlyos és visszafordíthatatlan károk kockázata esetén nem lehet megvárni, míg minden tudományos bizonyosság rendelkezésünkre áll az intézkedések megtételéhez. Az elővigyázatosság elve tehát kimondja, hogy a bizonyosság hiánya nem késleltetheti a cselekvést." /A CNRS-Nemzeti kutatóközpontok lapja, 1998 február /, vagy kifogásokat keresve hozzájárulunk ahhoz: "… hogy az egyetlen fajként végezzük, amely aprólékosan nyomon követte saját kipusztulását? "

Célunk, hogy: "valódi nemzeti összefogással" mindenki bekapcsolódjon a programba, MINDEN NAP aktív résztvevője legyen egészsége őrzésének, környezete védelmének, a NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMNAK. Hisz a siker kulcsa: " az egész társadalom együttgondolkodása, egységes cselekvése."


Honlapkészítés