Az ifjúságért, a jövőért Alapítvány honlapja

Oktatás, egészség- és környezetvédelem
Köszöntő
Aktuális események
Az Alapítvány bemutatása
Az Alapítvány célja
Az Alapítvány tevékenysége
Jelenünk és jövőnk
Környezetvédelmi és egészséges életmód program
Az Alapítvány gazdálkodása
Tanév közbeni oktatási-nevelési program
Kapcsolat
Rólunk megjelent riportok
Termékeink
Népegészségügyi program
Tények a környezetszennyezés ártalmairól
Konferencia 2006.okt.19.-20.
Konferencia 2009 március 20-22.
Támogatóink
Bannerek


Idézetek: a "Civil szervezetek az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program megvalósításáért 2001. december 3." c. kiadványból


2001. december 3.-án az Egészségügyi Minisztérium konferenciát szervezett a civil szervezeteknek. Az összejövetellel azt kívánták jelezni, hogy:" az egészségügyi kormányzat szerint csakis a civil szervezetek aktivitásával, tevékeny közreműködésével, sok évtizedes tapasztalataival, önzetlen tagságával közösen vihető sikerre nagy közös ügyünk, az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program.....Ez a konferencia is bizonyította: nélkülözhetetlen a civilek jelenléte a magyar egészségügy rendszerében. "(Benyhe István)

"A kormány, illetve a programért felelős szervezet, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat csak koordinálja a programot, és a feltételeket biztosítja annak véghezviteléhez. Az, hogy a tervekből valóban lesz-e mélyreható változás - ha szabad ezzel a szóval élnem: egészségnyereség -, nagymértékben attól függ, hogy mennyire sikerül a programot közös ügyünkké formálni és a civil szféra által, önjáróvá tenni. " (Dr. Stumpf István)

"Nagyon sok múlik azon, hogy akik ebben a szolgálatban ezzel a munkával hivatásszerűen foglalkoznak, valóban szakmailag is és szemléletileg is egyet akarjanak." (Dr. Lun Katalin)

"Napjainkban nagyon sokat hallunk az egészségügy rossz helyzetéről. Ezek a viták azonban csak a felszínen maradnak; a továbblépést csak a hosszú távú program biztosíthatja, olyan program, amely választási ciklusoktól függetlenül képes javítani polgárainak egészségét.
A program fő célja és egyetlen valós esélye annak a hozzáállásnak, életmódnak a kialakítása, amelyben az egészség érték szerepe megnő, és széles körben, saját kezdeményezésükből kapcsolódnak be a civil szervezetek a program megvalósításába. "
(Dr. Stumpf István)

" A miniszter Úr elmondta, hogy óriási felelősség, ami most a programmal kapcsolatban a résztvevők kezében van, és valóban a lakosság szemléletét, az egészséghez viszonyulását kell valamilyen szinten megtalálnunk. Ez nagyon nehéz feladat, mert tudjuk, hogy mélyen megrögzött szokások alakultak ki az emberekben. "(Dr. Lun Katalin)

"… ez nem betegségmegelőző program, hanem egészségmegőrző program. A kettő között különbség van. Nem a félelem kell, hogy motiválja az egészséges életmódot, hanem az, hogy egészségesen jó élni. Az egészség jó közérzettel, társadalomépítő pozitív irányultsággal, jó hangulattal kell, hogy járjon."(Dr. Mikola István)

"A program foglalkozik az ifjúsággal, a gyerekekkel is, hiszen az, hogy a gyerekeinket hogyan, milyen szemléletben neveljük, még lehetőséget jelent számunkra a jövőkép formálásában.
Ezért minden civil szervezetet, amelynek valamilyen szinten a gyermekekkel és az ifjúsággal kapcsolatos feladatai vannak, nagyon kérek arra, hogy különösen a szemlélet vonatkozásában tegyen meg mindent.
Az együttműködéssel kapcsolatban, pedig azt tudom ígérni, hogy a programokhoz nagyon gyorsan nyitunk, tehát aki, ahol tud, kapcsolódjon hozzá."
(Dr. Lun Katalin)

"Arra hívunk mindenkit, minden civil szervezetet, hogy ne passzív résztvevője legyen a programnak, ne azt gondolja, hogy kész recepteket fogunk Önöknek adni, amelyeket csak végre kell hajtani, hanem sokkal inkább aktív, cselekvő, kreatív együttműködésre számítunk."(Dr. Jávor András)

" Szeretném itt is elmondani: ha az Egészségügyi Minisztérium vagy az Egészségbiztosítási Pénztár vagy éppen az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat füstöl, akkor nyugodtan fiókba tehetjük ezt a programot, nem érdemes vele foglalkozni. Tehát a személyes példamutatás a program megvalósítása szempontjából ma elsődleges fontosságú kérdés. Akik itt ülnek, civil szervezetek vezetői, közéleti személyiségek, kérem, hogy ezt alaposan gondolják végig."(Dr. Mikola István)

"A felelősség fölvállalása nagyon fontos, a népegészségügyi program szempontjából egyenesen döntő kérdés. Az ember rájön arra, hogy felelős önmagáért, hogy generációs felelősséget hordoz magában, vajon sikerül-e a gyermekeket rádöbbentenünk ezekre a kérdésekre az oktatás, az iskolai nevelés során. Sokszor elgondolkodom azon, hogy vajon az a pedagógus, aki szívja a cigarettát - mikor egészségtan órát tart, … hogyan fogja elmagyarázni a kislányoknak, hogyha dohányoznak, ha …, akkor garantáltan osteoporozisuk lesz, ha előbb nem is, de a menopauza környékén biztosan."( Dr. Mikola István)

Fontosnak tartom a pozitív példamutatást. E területen példát mutatni, pedig csak akkor tudunk, ha ismerjük az egészségünket és környezetünket, károsító hatásokat, és tudjuk, hogy ezeket mivel lehet csökkenteni, vagy megszüntetni. Vagyis: ismerjük az egészséges környezet kialakításához szükséges eszközöket. Éppen ezért Alapítványunk egy olyan komplex programot dolgozott ki, melyben bemutatja az egészséges környezet kialakítását, szolgáló eszközöket is. Ez Alapítványunk gazdálkodásának egyik forrása.

"Mi az Egészségügyi Minisztériumban a kormányzati koordinációért vállalunk felelősséget. Ebben, pedig az is benne van, hogy segítsük a civil szervezetek munkáját, optimális jogi környezetet alakítsunk ki bátor és semmi mással nem pótolható tevékenységük sikeres elvégzéséhez, folytatásához."(Benyhe István)

Ezeket a gondolatokat azért idéztem, hogy bemutassam, miért köteleztem el magam, mint magánember, mint szülő, mint tanár, mint egy civil szervezet vezetője a program megvalósítása mellett. Az én elkötelezettségem, - a mindenkori kormányzat támogatása - azonban kevés. Szükség van a társadalom elkötelezettségére, az ÖN elkötelezettségére, cselekvő támogatására is, melynek elsődleges irányítója a lelkiismeretünk kell, hogy legyen.Honlapkészítés